Informatie over de risico’s van permanente make-up

U bent van plan Permanente Make-up te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om u van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico's.

Het aanbrengen van permanente make-up is een huiddoorborende behandeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat u besmet wordt met bloed overdraagbare ziekten, zoals Hepatitus B en C.

Voordat u permanente make-up laat aanbrengen wordt u gevraagd een toestemmingsformulier ( pigmentatieverklaring ) in te vullen.

In dit formulier staan o.a. een aantal vragen over uw gezondheid. Het invullen van dit formulier is voor uw eigen veiligheid. Het formulier blijft in het bezit van de behandelaar en wordt vertrouwelijk behandeld. Wanneer u een kopie hiervan wilt, is dat geen probleem, u mag een extra exemplaar meenemen.

Tijdens het aanbrengen van permanente make up worden met kleine naalden pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende vorm.

De pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Het aanbrengen van permanente make-up moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren, d.w.z. steriele naalden die voor eenmalig gebruik geschikt zijn en worden niet met blote handen aangeraakt

Pigmenten worden in speciale cups gedaan en na de behandeling in het geheel weggegooid evenzo met alle tissues, wattenschijfjes, wattenstaafjes etc.

De behandelaar draagt tijdens het aanbrengen van permanente make-up handschoenen en vervangt deze telkens wanneer zij iets anders aanraakt dan het apparaat waarmee u wordt behandeld, een tissue of uw huid.

Na afloop wordt de permanente make up verzorgd en krijgt u een nazorginstructie mee naar huis. In deze instructie staat o.a. dat u bij klachten( hevige roodheid, extreme zwelling, pussen, wondvocht) contact moet opnemen met uw huisarts. Verder staat op dit formulier vermeld hoe u de permanente make up moet behandelen gedurende de eerste week.

Voordat u de behandeling ondergaat worden de contra-indicaties met u doorgenomen d.m.v. het pigmentatieformulier en worden alle vragen beantwoord.